Helse

HD/AD-røntgen
Man må røntge hunden etter fylte 1 år, og før parring. Man ønsker at hunden er fri (A eller B). Grad C er svak grad HD. Grad D – Grad E- Sterk HD.
Røntgen gjøres hos en veterinær som er godkjent av NKK. Husk å bestille rekvisisjon gjennom Dogweb (nkk.no) FØR røntgen, rekvisisjonen medbringes til veterinær.
Veterinær sender bildene inn til NKK, der de blir avlest. Resultatet kommer pr.mail og på dogweb.
Valp fra Dalsrud skal røntges for AD og HD, samt rygg før fylte 2 år.

Øyelysning
Avlshunden bør være øyelyst fri for arvelige øyelidelser, og øyelysningsattest (ECVO) skal ikke være eldre enn 1 år før parring. Øyelysning gjøres av autorisert øyenlyser. Alle hunder bør øyelyses rundt 2 år og rundt 5 år. Valp fra Dalsrud blir levert øyelyst, og skal øyelyses før fylte 2 år i nytt hjem.

MH – Mentaltest (og/eller funksjonsanalyse)
Mentaltesting er et flott avlsverktøy, og kreves for å få kullet godkjent av ASKN. Dette er en test med diverse momenter, der dommere ser hvordan hunden reagerer og avreagerer. Siste moment i testen er skudd. Denne testen er også et trinn for å få starte bruks.
MH lyses ut på NKK, man melder inn på eget skjema. Det er ofte stor blest om plassene, så vær tidlig ute. Man kan evnentuelt ta en funksjonsanalyse. Disse testene er nogenlunde like.
Valp fra Dalsrud skla mentaltestes inne fylte 2 år.

Regler for mentalbeskrivelse.
Regler for funksjonsanalyse.
Påmeldingskjema finner du HER.

DNA-tester
MDR1