Test 1 – Tilgjengelighet  MŒlsetting Poengbeskrivelser   Bax Butler Bowler Billie Baronessa Buzzer Bastian Boom
Plasser valpen i pr¿veomrŒdet. Lokk valpen fra deg fra ca. 1 1/2 m avstand ved Œ sitte pŒ kn¾rne og klappe forsiktig i hendene (eller pŒ lŒret). Valpen skal lokkes vekk fra det stedet den ble plassert i testomrŒdet. Grad av tilgjengelighet, trygghet eller tillit. Kommer villig, h¿y hale, hoppende, biter i hendene 1                
Kommer villig, h¿y hale, slŒr med labbene, slikker hendene 2       x     x  
Kommer villig, h¿y hale 3     x   x x   x
Kommer n¿lende, h¿y hale 4 x x            
Kommer n¿lende, lav hale 5                
Kommer ikke i det hele tatt 6                
Test 2 - F¿lge etter (aksept av lederskap)       Bax Butler Bowler Billie Baronessa Buzzer Bastian Boom
Reis deg opp og gŒ rolig vekk fra valpen. Forviss deg om at valpen ser du gŒr. Grad av vilje til Œ f¿lge etter mennesker.  ikke f¿lge indikerer selvstendighet. F¿lger villig, h¿y hale, gŒr rundt f¿ttene, biter i f¿ttene. 1                
F¿lger villig, h¿y hale, gŒr rundt f¿ttene 2       x       x
F¿lger villig, h¿y hale 3 x x x   x x x  
F¿lger villig, lav hale 4                
F¿lger n¿lende, lav hale 5                
F¿lger ikke, eller gŒr annen vei 6                
Test 3 - Selvbeherskelse       Bax Butler Bowler Billie Baronessa Buzzer Bastian Boom
Sett deg ned og legg valpen forsiktig over pŒ ryggen. Hold valpen fast med en hŒnd, liggende pŒ ryggen i 30 sekunder Grad av dominante eller underdanige tendenser. Hvordan valpen takler stress ved sosial eller fysisk dominans Kjemper voldsomt, spreller, biter 1                
Kjemper voldsomt, spreller 2               x*
Roer seg, kjemper, roer seg igjen ved litt ¿yenkontakt 3 x x x*         x*
Kjemper f¿rst, men roer seg 4     x* x x x    
Kjemper ikke 5             x  
Kjemper ikke, pr¿ver hardt Œ unngŒ ¿yenkontakt 6                
Test 4 - Sosial dominans       Bax Butler Bowler Billie Baronessa Buzzer Bastian Boom
Ha valpen stŒende pŒ gulvet. Sett deg pŒ huk ved siden av valpen, og stryk den fra hode til hale. Fortsett Œ stryke valpen til en definerbar adferd er etablert. Grad av aksept for sosial dominans. Valpen kan pr¿ve Œ dominere ved Œ hoppe eller bite, eller vise selvstendighet ved Œ fŒ vekk. Hopper, slŒr med labbene, biter, knurrer 1                
Hopper, slŒr med labbene 2                
Kryper inntil testeren og fors¿ker Œ slikke i ansiktet 3 x x   x x      
Vrir seg, slikker hŒnden 4     x     x x x
Ruller over pŒ ryggen, slikker hŒnden 5                
GŒr vekk og holder seg borte 6                
Test 5 - H¿ydedominans       Bax Butler Bowler Billie Baronessa Buzzer Bastian Boom
Fold hendene med hŒndflaten opp under valpens mage og l¿ft valpen like over gulvet. Hold den slik i 30sek. Grad av aksept for Œ bli dominert i en situasjon valpen ikke har kontroll over Kjemper voldsomt, biter, knurrer 1                
Kjemper voldsomt 2                
Avslappet, kjemper ikke 3 x x x x x x x x
Kjemper, roer seg, slikker 4                
Kjemper ikke, slikker hendene 5                
Stivner, kjemper ikke 6                
Test 6 - Apportering       Bax Butler Bowler Billie Baronessa Buzzer Bastian Boom
Sett deg pŒ huk ved siden av valpen og pŒkall dens oppmerksomhet med en sammenkr¿llet papirball. NŒr valpen viser interesse og f¿lger med, kast ballen ca. 1 ½ meter foran valpen. Grad av villighet til Œ samarbeide med mennesker. H¿y korrelasjon mellom evnen til Œ apportere og gode egenskaper for f¿rerhunder, lydighetshunder og tjenestehunder Jager objektet, plukker den opp og l¿per vekk 1                
Jager objektet, stŒr over objektet, kommer ikke tilbake 2     x*2.kast         x*
Jager objektet, returnerer med objektet til testeren 3 x x   x   x   x*2.kast
Jager objektet, returnerer til testeren uten objektet 4     x*   x   x  
Begynner Œ jage objektet, men mister interessen 5                
Jager ikke objektet 6                
Test 7 - Ber¿ringsf¿lsomhet       Bax Butler Bowler Billie Baronessa Buzzer Bastian Boom
Hold valpens ene forlabb og klem lett med din tommel og pekefinger pŒ huden mellom to av valpens t¾r ("sv¿mmehuden"). ¯k trykket jevnt mens du sakte teller til 10. Stopp sŒ snart valpen trekker labben unna, eller viser ubehag! Grad av f¿lsomhet for ber¿ring  Telling til 8-10 f¿r respons  1     x   x   x x
Telling til 6-7 f¿r respons 2 x x       x    
Telling til 5-6 f¿r respons 3       x        
Telling til 2-4 f¿r respons 4                
Telling til 1-2 f¿r respons 5                
Test 8 - Lydf¿lsomhet       Bax Butler Bowler Billie Baronessa Buzzer Bastian Boom
Plasser valpen i senter av testomrŒdet. Testeren, eller en asssistent, lager en skarp lyd ca. 1 1/2 meter fra valpen. En stor metallskje som slŒs mot et grytelokk fungerer bra her. Grad av f¿lsomhet for lyd. (Kan ogsŒ v¾re en element¾r rest for mulig d¿vhet.)
 
Lytter, lokaliserer, gŒr mot lydkilden og bjeffer  1                
Lytter, lokaliserer lydkilden, bjeffer 2                
Lytter, lokaliserer lydkilden, viser nysgjerrighet og gŒr mot lydkilden 3 x x   x x x    
Lytter, lokaliserer lydkilden 4     x       x x
Kryper sammen, trekker seg vekk, gjemmer seg 5                
Ignorerer lyden, viser ingen interesse 6                
Test 9 - Synsf¿lsomhet       Bax Butler Bowler Billie Baronessa Buzzer Bastian Boom
Plasser valpen i senter av testomrŒdet. Knytt en snor til et hŒndkle og trekk dette raskt langs gulvet ca. 1 1/2 meter fra valpen. Trekk objektet pŒ tvers foran valpen eller vekk fra valpen, ikke mot valpen Grad av intelligent respons til et ukjent objekt. Kikker, angriper, biter  1       x   x    
Kikker, halen opp, bjeffer 2                
Kikker nysgjerrig, gŒr fram for Œ unders¿ke 3 x x x   x   x x
Kikker, bjeffer, halen mellom bena 4                
L¿per unna, gjemmer seg 5